De Verstomde Schreeuw

Met één klap kan het leven definitief veranderen. Duizenden mensen hebben dat aan den lijve ervaren. Ze hebben door een ongeval in het verkeer blijvend letsel opgelopen of een geliefde verloren. Er vallen in Nederland elk jaar meer dan 800 verkeersdoden.
Als je leven door een verkeersongeval op de kop is gegooid, als je praktische en morele steun nodig hebt om overeind te komen, kun je terecht bij De Verstomde Schreeuw, een ontmoetingsplaats voor lotgenoten.

De Verstomde Schreeuw is de schreeuw van iemand bij wie het geluid in de keel blijft steken. Als het eruit zou komen, zou de hele wereld opschrikken. Maar als het leven toch weer verdergaat, heb je mensen nodig die om je heen staan. Die vind je bij ons. Mensen die weten waar je het over hebt, ook als de tijd na het ongeluk verstrijkt.


Staat het slachtoffer werkelijk centraal?

De hier bovenstaande vraag was het thema van de jaarlijkse themadag, die op 16 november 2012 in het NAH-hotel “Ie-Sicht” te Oudega werd gehouden. De organisatie van deze dag werd mogelijk dank zij de samenwerking tussen de Stichting NAH Zorg, de Friese afdeling van de Vereniging Verkeersslachtoffers “De verstomde schreeuw” en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. Zesenzestig mensen die op deze dag welkom konden worden geheten, die dank zij de dagvoorzitster mevrouw Doety Peenstra in goede banen wordt geleid.

Lees verder

17 april 2013

Franeker echtpaar wijst ministerie op pijnlijke slogan

De campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand’ is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en moet de automobilist aanspreken op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Maar het zien en horen van die slogan wordt met name door (nabestaanden van) verkeersslachtoffers als kwetsend ervaren. Piet en Erna Jansen uit Franeker behoren tot die groep en vinden dat de slogan niet langer gebruikt mag worden. Zij ondernamen actie. Met resultaat!

Lees verder

29 maart 2013

In februari 1990 werd Wiebe de Boer met zijn auto van achteren aangereden.
Het leek mee te vallen, maar in de weken erna ging hij zich steeds slechter voelen. Eerst werd een whiplash gediagnosticeerd, maar maanden later werd een traumatisch hersenletsel vastgesteld. Ondanks zijn blijvende arbeidsongeschiktheid nam hij zich voor niet bij de pakken neer te zitten. Hij besloot zich in te zetten voor lotgenoten, verkeersslachtoffers met niet-aangeboren hersenletsel, en richtte in 2001 de stichting NAH Zorg op. Ook is hij de oprichter van De Verstomde Schreeuw, én was in 2009 mede- initiatiefnemer van de koepelorganisatie: De Federatie Slachtoffer Organisaties.

Lees verder